Wil je meer weten over andere mogelijkheden bij ADHD of ADD?

Is ADHD een ziekte, een lijst met gedragsuitingen waar je soms last van hebt, een scala aan talenten of een verzonnen etiket?

Is de toename van het aantal diagnoses van ADHD een trend, de realiteit of een evolutionair verschijnsel?

Wat zijn de oorzaken van ADHD en kunnen deze anders begeleid worden, met andere behandelmethoden dan met medicatie?

Netwerkplatform

Anders ADHD is een netwerkplatform van onderzoekende professionals in gezondheid, gericht op het verspreiden van duidelijke antwoorden op bovenstaande vragen. Het platform heeft een aantal doelstellingen:

  • Kennisdeling over de behandeling van ADHD in de eigen praktijk
  • Verzamelen van informatie over effectieve behandelvormen
  • Verspreiden van een andere visie op ADHD onder een groot publiek

Professional vinden?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over andere mogelijkheden bij de begeleiding van ADHD?

In de PROFESSIONALSKAART vind je de professionals bij jou in de buurt.

In het PROFESSIONALS OVERZICHT vind je alle professionals die actief deelnemen aan de activiteiten van Anders ADHD.

Onderwijsinstelling?

Onderwijsinstellingen kunnen terecht op de SPECIALE ONDERWIJSPAGINA. Daar vind je alle professionals die leerkrachten en besturen begeleiden in de vorm van advisering en training op het gebied van gedragsproblemen.

Anders ADHD is een netwerk voor professionals die zich richten op begeleiding van zowel kinderen als adolescenten en volwassenen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit die zij bieden.