Over Anders ADHD

Het ontstaan van Anders ADHD                                              DOELSTELLINGEN

Op vrijdag 23 maart 2012 heeft een nieuwe netwerkgroep het daglicht gezien. Op initiatief van Marja van der Ende heeft op die dag een eerste bijeenkomst in de Universiteit Utrecht plaatsgevonden. Een groep van 14 professionals heeft hun enthousiasme getoond om regelmatig bij elkaar te komen.

Deze professionals begeleiden kinderen en volwassenen met ADHD, ADD en aanverwante verschijnselen vanuit een holistische visie, maar ieder met behulp van eigen gekozen werkvormen.

Bijeenkomsten

Inmiddels heeft sinds de start in 2012 een aantal netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. In elke bijeenkomst is kennis met elkaar gedeeld en met de aanwezige deelnemers gebouwd aan de basis van het platform. In een van die bijeenkomsten is gezamenlijk gewerkt aan het creëren van het logo van Anders ADHD (zie bovenstaande foto). De groep aanwezigen en kennisdelers wisselt steeds en het aantal geïnteresseerden in actieve deelname is groeiend. Bekijk de verslagen.

De betekenis van het logo

Het logo van Anders ADHD is een puzzel die nooit af is. Het witte puzzelstukje staat symbool voor het kind en de (jong)volwassene met gedrags- en leerproblemen, daaromheen staan de begeleiders van deze mensen die oneindig veel verschillende mogelijkheden en werkvormen bieden om hen te begeleiden naar een leuk leven zonder last van de symptomen waar zij nu last van hebben. Het logo is bedacht door Ineke Gorter van Inzich-t, een van de meest actieve deelnemers. In de toekomst worden de puzzelstukken van het logo op de homepagina aanklikbaar, zodat een weg naar een onderverdeling in de vele werkvormen en een apart gedeelte met informatie voor ouders van kinderen en (jong)volwassenen met ADHD, ontstaat.

Expertopleiding

Uit de bijeenkomsten van Anders ADHD is de behoefte voortgekomen om een opleiding tot Holistisch ADHD expert te ontwikkelen. Dit is een modulaire opleiding die vanaf juni 2014 georganiseerd zal worden in samenwerking met de Stichting Ortho Health Foundation. Meer over deze opleiding.