Doelstellingen

De bedoeling van het netwerkplatform Anders ADHD                          DOOR WIE?

Anders ADHD heeft een aantal doelstellingen:

  • Het delen van visies op, inzichten in, kennis van en ervaringen met de behandeling van ADHD in de eigen praktijk
  • Informatie en praktijkonderzoeksresultaten verzamelen over effectieve behandelvormen
  • Het verspreiden van een andere visie op ADHD onder een groot publiek
  • Het gezamenlijk naar buiten treden als een krachtige groep, indien nodig met een gezamenlijke marketing- en communicatieaanpak
  • Het uitwisselen van werkvormen en kennis over effectieve communicatie door middel van workshops

Belofte

Aan het initiatief om Anders ADHD op te richten, is jarenlang praktijkonderzoek naar andere behandelvormen van ADHD, vooraf gegaan. In 2011 heeft Marja van der Ende deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met professionals om mee te praten over ADHD en andere manieren van behandelen naast medicatie. Dit gesprek werd georganiseerd door Lea Bouwmeester, lid van de PvdA. Marja heeft haar de belofte gedaan collega professionals die met meer natuurgerichte en coachende werkvormen in hun praktijk positieve effecten behalen, te verenigen om onderzoeksinformatie te verzamelen. Die belofte heeft in 2012 geresulteerd in het opzetten van netwerkplatform Anders ADHD.

Toekomst

De gezondheidsprofessionals die deelnemen aan Anders ADHD zijn van mening dat de voorlichting die ouders van kinderen en volwassenen met gedrags- en leerproblemen momenteel krijgen vanuit de officiële instanties nog niet compleet is. Naast medicatie zijn er nog veel andere, meer natuurgerichte behandel- en coachmethoden die effectief kunnen zijn op de symptomen waarvan men last heeft. Naast kennisdeling onderling, is het verzorgen van voorlichting en communicatie over andere mogelijkheden een doel van Anders ADHD. Door gezamenlijk energie, tijd en geld te investeren in het neerzetten van duidelijke communicatie, kan een grote groep mensen bereikt worden en zo anders begeleid worden naar een leven zonder of met een lagere dosering van medicatie bij gedragsproblemen.