Boedijnhof 14
2692AZ
's-Gravenzande

Telefoon:06-53542628
E-mail: marjahaneveld@hotmail.com
Website:

Missie en visie

Ieder kind heeft het recht zichzelf te zijn!

Als een kind zichzelf mag zijn, dan komt dat zijn ontwikkeling ten goede. Kinderen en jongeren in basis- en voortgezet-onderwijs moeten zichzelf kunnen zijn. Het hangt er vooral vanaf hoe de omgeving het kind de kans geeft zich te ontwikkelen. Niet het lastige drukke kind zien, maar snappen dat het kind als ADHD-er briljant kan zijn. Voor een docent is dat (soms) lastig, die heeft immers met meer kinderen te maken. Ik wil deel uitmaken van deze omgeving in mijn benadering van het kind.
Mijn benadering van het kind is die van een holistische methoden. In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Vooral gevoelige kinderen zijn snel uit balans. Zij pikken immers (bijna) alles op uit hun omgeving.

Mijn visie is dan ook om hieraan te gaan werken. Het kind of de jongere weer in balans te brengen.


Over Marja Haneveld

Pedagoog, Remedial Teacher, Docent, Studiecoach

Mijn naam is Marja Haneveld. Jarenlang heb ik bij de kinderopvang gewerkt. Peuters waren mijn doelgroep. Gevoelige kinderen trokken mij aan en ik had vrijwel altijd een goed contact met deze kinderen. Het begon steeds meer te kriebelen en ik wilde meer. Twaalf jaar geleden ben ik pedagogiek gaan studeren. Vier jaar lang ging ik twee avonden naar school. Ik heb mijn opleiding cum laude afgerond, op de afstudeerrichting orthopedagogiek. Toch ging ik nog een jaar door om mijn tweedegraads bevoegdheid te halen. Nu kon ik ook op het mbo les gaan geven op de opleiding pedagogisch medewerker voor de kinderopvang. Verder heb ik gewerkt met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen; geef ik cursussen ouderbetrokkenheid aan ouders (ouders leren dan meer betrokken te zijn bij de school van hun kinderen); begeleid ik kinderen met dyslexie en leerproblemen, faalangst en/of pesten en stimuleer ik jongeren met hun studie om deze met goed gevolg af te ronden.