Adhd Kids Westland

Wantsnijderplaats 15
2671 HW
Naaldwijk

Telefoon:06-14218438
E-mail: adhd-kids-westland@caiway.net
Website: www.adhd-kids-westland.nl

Missie en visie

AD(H)D Kids Westland is een praktijk waar gekeken wordt naar de kwaliteiten en talenten van de mens in plaats van me te richten op het probleem. Een diagnose is dan ook niet nodig voor mijn manier van begeleiding/ coaching. De methodes die ik gebruik zijn een oplossingsgerichte aanpak met respect voor ieders model van de wereld.

Mogelijkheden te vergroten in plaats van mijzelf te richten op het probleem. Het gaat om het begrijpen van het gedrag en respect hebben voor de oplossingen die de cliënt zelf heeft voor zijn problemen. Het uitgangspunt van mijn werk is dat cliënten op een andere effectievere manier leren omgaan met prikkels. Omdat ieder mens dit op zijn eigen wijze doet maak ik gebruik van verschillende methodes.


Over Nathalie Beekenkamp

ADHD coach, Jongeren coach, Nlp practitioner, Kernvisie coach.

Mijn naam is Nathalie Beekenkamp, ik ben 44 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen en een pleegkind. Zij zijn in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar. In september 2010 ben ik mijn praktijk Adhd Kids Westland gestart. Mijn opleiding tot ADHD coach heb ik bij het ADHD Centrum Nederland gedaan. Verder heb ik NLP practitioner, Kernvisie coach en jongeren coach opleiding gedaan. Verder blijf ik mij verdiepen door het volgen van workshops, intervisie met collega coaches, en veel te blijven lezen over dit onderwerp. Ook ben ik actief betrokken bij Anders Adhd.

Vaak wordt door specialisten gekeken naar wat je niet kunt en wordt rust en regelmaat geadviseerd. Mijn manier van coaching is kijken op welke manier de prikkelverwerking plaatsvindt en hoe deze bij te sturen. Ik sta niet negatief tegenover medicatiegebruik, ik vind alleen dat je er niet vanuit moet gaan dat iemand zijn hele leven medicatie en / of begeleiding nodig heeft.

Voor mij is het belangrijk dat het kind zijn kwaliteiten leert zien en gebruiken.

“het leukste dat je kunt worden ben jezelf”